Tunnustustamine

Tunnustustamine
18.12.2018

AS Võrumaa Arenduskeskus tunnustas Võru lasteaed Sõlekese Tervise töörühma TÄNUKIRJAGA -Tervise väärtustamise ja tervislike eluviiside järgimise eest organisatsioonis.