Lahtiste uste päev 08. mail 2019

Lahtiste uste päev 08. mail 2019Lahtiste uste päev 08. mai 2019
27.03.2019

Lapsi kasvatades kasvame kõigepealt ise.
A.H. Tammsaare

OOTAME MEIE LASTEAIAS 2019. AASTA SÜGISEL 
LASTEAIATEED ALUSTAVATE LASTE VANEMAID
(SÕIMERÜHMAD, TASANDUSRÜHM) 
LAHTISTE USTE PÄEVALE SÕLEKESE LASTEAIA SAALI 
8. MAIL ALGUSEGA KELL 16.30. 

Kaasa palun võtta vahetusjalanõud ! 

SÕLEKESE PERE