HEATEGU!

13.12.2019

Võru Lasteaed Sõleke tänab!

Mesilinnu rühma lapsevanemat Peeter Piirimäed ja Päikeselinnu rühma lapsevanemat Sten Tassot.

Tänu nende heateole sai  lasteaed lastele  õppe- ja kasvatustegevust toetavaid puidust mänguvahendeid.