Üritused

MAIKUU LASTEAIA SÜNNIPÄEVAKUU!


3. - 30. mai Käin ümber küla ringi (35 ringi ümber lasteaia, sümboliseerib lasteaia juubelit). Üritus kõigile!
7. mai kell 10:00 Doonoripäev saalis kõigile. Üritus kõigile!
8. mai kell 16:30 Lahtiste uste päev saalis. Uute sõimerühmade ja tasandusrühma lastevanematele.
9. mai kell 16.30 Emadepäev saalis. Pääsulinnud 4. rühm.
10. mai kell 13:30  Lõpuekskursioon koos vanematega Nopri tallu. Naerulind 5. rühm.
10. mai kell 13:30  Tutipidu, ekskursioon meenikunno. Päikeselind. 7. rühm.
14. mai kell 10:00 Väikesportlaste programmi lõpetamine spordihalli staadionil. Tasandusrühmad.
14. mai kell 16:30 Kevadkondsert saalis. Õnnelind. 1. rühm.
15. mai terve päev Pääsulinnu rühma lahtiste uste päev toas ja õues.
15. mai kell 13:00 Lõpupidu saalis Päikeselind 7. rühm.
16. mai kell 13:00 Lõpupidu saalis Naerulind 5. rühm.
17. mai kell 12:00 Ohutuspäev Võru Spordihallis koolieelikutele.
21. mai kell 16:30 Rattapäev lasteaia hoovis koos lastevanematega.
27.  - 30. mai Lasteaia pidurüüsse sättimine.
28. mai kell 15:30 Lõpupidu saalis Lõolind 12. rühm.
29. mai kell 15:30 Lõpupidu saalis Peoleo 2. rühm.
31. mai kell 15:30 Lasteaia 35. sünnipäeva tähistamine. Tantsu- ja laulupidu VANA SEOB UUT!

PALJU ÕNNE LASTEAIALE!