Üritused

NOVEMBRI ÜRITUSED LASTELE

7. november kell 08:00 - 09:00 12. rühma HOMMIK ISA JA VANAISAGA rühmas.
7. november kell16:30 - 17:30 5. rühma isadepäev rühmas.
8. november 09:30 Lasteteater Sõber. Hind 2.50 saalis.
8. november kell 10:15 - 11:00 5. rühm jookseb marti 8. ja 7. rühmas.
11. november kell 17:00 8. rühma PEREPÄEV loovustuba ja rühmaruum.
14. november kell 07:00 Helkuripäev- Ole nähtav! Õues
14. november kell 09:00 2. rühm jookseb Marti Haanja lasteaeda.
14. november kell 16:30 3. rühma Pereõhtu saalis ja rühmas.
15. november kell 08:00 2. rühma Hommik isadega! Rühmas.
18. - 22. november Vanaajanädal: Vanaaegsete asjade näitus loovustoas.
19. november kell 09:00 - 10:00 Pärimuslik hommikuspoolik koos külalisesinejaga saalis.
20. november kell 09:00 - 17:30 11. rühma lahtiste uste päev.
20. november kell 16:45 - 17:30 Pärimusõhtu lastevanematele koos lastega (etteregistreerimisel).

Pärimusõhtu töötoad: (Meisterdamine - pesapaigas; Pärimustantsud/laulud - muusikatoas; Kaku küpsetamine - loovustoas; Võro keele mängud - saalis.

25. november kell 09:00 Pärimuspäev KADRID saalis.
27. november kell 09:00 Tunnen, tean, oskan. Loovustoas. Koolieelikutele. Lastekaitseliit. Kahes grupis 9.00 ja 9.45