Tervise edendus

         
 

                              .   

Lasteaed Sõleke on liitunud Tervistedendavate lasteaedade võrgustikku 2001. aastal.

Missioon: Töötajate hea vaimne tervis tagab ka laste tervise.

Eesmärk 2019/20 õa: Edendada ning väärtustada töötajate ja laste tervist

Tervise edendamise tegevuskavaga töötamise korraldus.

Lasteaia tervise edendamise tegevuskava (kinnitatud direktori 02.09.2019 käskkirjaga nr 20.2-1/232 ) lähtub Võru Lastaead Sõleke arengukavast, Lasteaia õppekavast ja Tervist Edendava Lasteaia põhimõtetest, mille põhirõhk on suunatud:

1.Toitumis- ja liikumisharjumuste kujundamisele

2. Väärtustele ja puhkusele koostöös koduga

TERVISE TÖÖRÜHMA LIIKMED 2019/20 õa: 

Eve Kirs –töörühma  juht 
Ülle Lepind
Sigrid Piirmann
Kaie Tammik
Kaidi Järv
Kaja Harak 
Juta Boitsov 
Maia Päevalill
Annika Ossip
Kristi Pai

Kristi Jurask