Tervise edendus

         
 

                              .   

Lasteaed Sõleke on liitunud Tervistedendavate lasteaedade võrgustikku 2001. aastal.

Missioon: Töötajate hea vaimne tervis tagab ka laste tervise.

Eesmärk: Toetada ning edendada töötajate ja laste tervist. 

Tervise edendamise tegevuskavaga töötamise korraldus.

Lasteaia tervise edendamise tegevuskava (31.08.2018 kk nr 20.2-1/149) lähtub Võru Lastaead Sõleke arengukavast, Lasteaia õppekavast ja Tervist Edendava Lasteaia põhimõtetest:

1. Koostöö arendamine ja tugevdamine erinevatel tasanditel laste ning lasteaia töötajate tervise nimel.

2. Lapse arengule ja tervisele soodsate tingimuste loomine.

3. Lapse arendamine ja tervisliku eluviisi kujundamine (Tervisedendus lasteaias. Tervise Arengu Instituut 2003).

TERVISE TÖÖRÜHMA LIIKMED 2018/19 õa: 

Eve Kirs –töörühma  juht 
Ülle Lepind
Sigrid Piirmann
Kaie Tammik
Kaidi Järv
Kaja Harak 
Juta Boitsov 
Maia Päevalill
Annika Ossip
Helina Lehes
Kristi Pai