Projektid

Õppe-ja kasvatustegevust toetavad projektid:

Eriolümpia väikesportlaste programmi tutvustus sportlaste_programm 

Võru Instituudi Keelepesa projekt  Keelepesa tutvustus latsiaia

Lastekaitse Liidu projekt  Kiusamisest vabaks metoodika

Hitsa projekt 2017/2018 hariduse infotehnoloogia sihtasutus (Hitsa) poolt finantseeritud projekt
Proge tiigri seadmete soetamiseks (roobotika kompektid, Bee- Bot robotid- mesimummid).
Hitsa projekti tutvustus  Valdkond_Robootika_HITSA.docx

Näidistegevused: Bee-Bot liiklusmatt http://www.soleke.ee/?lang=et&selected=10&id=195