Projektid

Õppe-ja kasvatustegevust toetavad projektid:

Eriolümpia väikesportlaste programmi tutvustus sportlaste_programm 

Võru Instituudi Keelepesa projekt  Keelepesa tutvustus latsiaia

Lastekaitse Liidu projekt  Kiusamisest vabaks metoodika

Hitsa projekt 2019/2020   HARIDUSE INFOTEHNOLOOGIA SIHTASUTUSE (HITSA) POOLT FINANTSEERITUD PROJEKT
Proge Tiigri programmi seadmete taotlusvoorus taotleti toetust robootika komplektide jms ostmiseks. Seadmete taotlusvooru rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning koordineerib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. HITSA ProgeTiigri programmi eesmärk on tõsta õppijate tehnoloogilist kirjaoskust ja digipädevusi. Programmi tegevusi toetab Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond.

Taotletud seadmed: Lego Education We Do 2,0 põhikomplekt; Lego Education; Coding Express; Dash robot; Tahvelarvuti Galaxy Tab A 10,1 2019, 32GB, LTE

Valdkond_Robootika

Tegevuskava 2019/20 Mina Olen...Tegevuskava_Hitsa_2019

Näidistegevused: Bee-Bot liiklusmatt http://www.soleke.ee/?lang=et&selected=10&id=195