Päevakava

LASTEAIA PÄEVAKAVA                            Kinnitatud direktori 31.08.2018
                                                                      Käskkiri nr 20.2-1/150

3 – 7 aastased

Kellaaeg

Tegevused

7.00 – 8.00

Tere hommikust! Laste vastuvõtmine, suhtlemine ja info vahetamine lapsevanematega, individuaalsed tegevused, mängud

8.20

Hommikusöök

9.00 - 11.00

Hommikuring, õppe-ja kasvatustegevused alagruppides, mäng/vabategevus

11.00 – 12.15

Tegevused õues

12.30

Lõunasöök

13.00 – 15.00

Puhkeaeg

15.00

Huviringid, individuaalne töö, valiktegevused, vabategevus toas või õues

16.00

Õhtuoode

16.15 – 17.30

Huviringid, vabategevus toas või õues, suhtlemine ja info vahetamine lapsevanematega, kojuminek – Head õhtut!

17.30 – 19.00

Valverühma töö

1,5 - 3 aastased

Kellaaeg

Tegevused

7.00 – 8.00

Tere hommikust! Laste vastuvõtt, suhtlemine ja info vahetamine lapsevanematega, individuaalsed tegevused, mängud

8.20

Hommikusöök

9.00 – 10. 30

Hommikuring, õppe-ja kasvatustegevused alagruppides, mäng/vabategevus

10.30 – 11.30

Tegevused õues

12.00

Lõunasöök

12.30 – 15.00

Puhkeaeg

15.00

Individuaalne töö, valiktegevused, vabategevus toas või õues

16.00

Õhtuoode

16.15 – 17.30

Vabategevus toas või õues, suhtlemine ja info vahetamine lapsevanematega, kojuminek – Head õhtut!

17.30 – 19.00

Valverühma töö