Päevakava

LASTEAIA PÄEVAKAVA                                                                         Kinnitatud direktori 02.09.2019
                                                                                                                       Käskkirjaga nr 20.2-1/231

 Lasteaiarühm ja liitrühm

Kellaaeg

Tegevused

7.00 – 8.00

Tere hommikust! Laste vastuvõtmine, suhtlemine ja info vahetamine lapsevanematega, individuaalsed tegevused, mängud

8.20

Hommikusöök

9.00 - 11.00

Hommikuring, õppe-ja kasvatustegevused alagruppidena, mängudvabategevused

11.00 – 12.15

Tegevused õues

12.30

Lõunasöök

13.00 – 15.00

Puhkeaeg (uni, vaikne tegevus)

15.00

Huviringid, individuaalsed tegevused, mängud/valiktegevused toas või õues

16.00

Õhtuoode

16.15 – 17.30

Huviringid, mängud/valiktegevused toas või õues. Tagasisidestamise võimalusi lastevanematele, kojuminek – Head õhtut!

17.30 – 19.00

Valverühma töö

Sõimerühm

Kellaaeg

Tegevused

7.00 – 8.00

Tere hommikust! Laste vastuvõtt, suhtlemine ja info vahetamine lapsevanematega, individuaalsed tegevused, mängud

8.20

Hommikusöök

9.00 – 10. 30

Hommikuring, tegevused õpetaja juhendamisel, alarühmategevused, mängud/valiktegevused

10.30 – 11.30

Tegevused õues

12.00

Lõunasöök

12.30 – 15.00

Puhkeaeg

15.00

Individuaalsed tegevused, mängud/valiktegevused

16.00

Õhtuoode

16.15 – 17.30

VMängud/valiktegevused toas või õues. Tagasisidestamise võimalusi lapsevanematele, kojuminek – Head õhtut!

17.30 – 19.00

Valverühma töö