Päevakava

LASTEAIA PÄEVAKAVA                            Kinnitatud direktori 11.09.2017
                                                                      Käskkirjaga nr 20.2-1/105

 

4 – 7 aastased

7.00 - 8.00       Laste vastuvõtt, individuaalsed tegevused, mängud
8.20                  Hommikusöök, ettevalmistused hommikuringiks ja tegevusteks
9.00-11.00       Planeeritud õppe-ja kasvatustegevus, vabategevus, huvitegevus
11.00 - 12.00   Tegevused õues
12.30                Lõunasöök
13.00 - 15.00   Puhkeaeg
15.00                Individuaalne töö, valiktegevused, vabategevus toas või õues, huvitegevused
16.00                Õhtuoode
16.15 - 17.30   Vabategevus toas või õues, individuaalne töö, huvitegevus, kojuminek
17.30 - 19.00   Valverühma töö

 

1,5 - 3 aastased

7.00 – 8.00      Laste vastuvõtt
8.20                  Hommikusöök, ettevalmistused hommikuringiks ja tegevusteks
9.00 – 10. 30   Planeeritud õppe-ja kasvatustegevus, vabategevus
10.30 – 11.30  Tegevused õues
12.00                Lõunasöök
12.30 – 15.00  Puhkeaeg
15.00                Individuaalne töö, valiktegevused, vabategevus toas
16.00                Õhtuoode
16.15 - 17.30   Vabategevus toas või õues, individuaalne töö, kojuminek
17.30 - 19.00   Valverühma töö