Linnavalitsuse korrad

Võru Lasteaed Sõleke arengukava aastani 2020 https://www.riigiteataja.ee/akt/417122014024

Võru Lasteaed Sõleke põhimäärus  https://www.riigiteataja.ee/akt/406112012017

Arengukava koostamise menetlemise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/407042016006

Kolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamise kord http://www.riigiteataja.ee/akt/430102012048

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise kord http://www.riigiteataja.ee/akt/410112012041

Lasteasutuste teeninduspiirkonna kehtestamine http://www.riigiteataja.ee/akt/421122012059

Võru Linnavalitsuse ametiasutuste ja tema hallatavate asutuste asjaamise kord  http://www.riigiteataja.ee/akt/429122012008   muudetud https://www.riigiteataja.ee/akt/428012015019

Haridusasutuste poolt osutatavate teenuste hinnad  Haridusasutuste osutatavate teenuste hinnad
 
                                                                                  Lisa (1).
 
                                                                                  Lisa (2)

Alates 01.01.2014 õppekulu kehtestamine koolieelses lasteasutuses Õppekulu

Alates 01.02.2014 Ujumisringi tasu kehtestamine Ujumisringi tasu