Lapsevanemale

Teade!

Võru Lasteaed Sõleke mänguväljak on suletud avalikuks kasutuseks ajutiselt tähtajaga kuni 7. aprill 2020

 

Võru linna lasteaedade töö taastatakse piiratud mahus alates 18. märtsist

Head lasteaialaste vanemad! Hetkel on keeruline aeg, sest koroonaviirus levib jätkuvalt Võrus. Vabariigi Valitsuse sõnum on, et kui vähegi võimalik, tuleb laps lasteaiast koju jätta. Paraku ei ole kõikides ametkondades ja ettevõtetes võimalik teha kaugtööd, samuti pole võimalust leida lapsele hoidjat ning seetõttu on lasteaiakoht hädavajalik. Võru linna lasteaiad on teinud lapsevanemate seas küsitluse ning  saanud info vanematelt, kes vajavad lasteaiateenust ning  Võru linnas vajab hädapäraselt sellel nädalal 31 last. Et minimeerida riske, osutatakse perioodil 18.03-27.03 teenust ainult Sõlekese lasteaias. Lasteaed on avatud tööpäeviti kella 7.00-17.30. 
Lasteaiateenuse vajadusest ülevaate omamiseks oleme kokku leppinud järgmised sammud: 

-Erinevate lasteaedade lapsed paigutatakse Sõlekese lasteaias eraldi rühmaruumidesse. 
-Vanematel, kellel tekib jooksvalt täiendavalt hädapärane vajadus lasteaiateenuse järele, palutakse eelnevalt teavitada oma „kodulasteada“.
- Täpsema info lasteaia töökorralduse kohta annab Sõlekese lasteaed.
NB! SOOVITAME ENDISELT VÕIMALUSEL LAPSE LASTEAIAST KOJU JÄTTA! LASTEAEDA TOHIB TUUA AINULT TERVEID LAPSI JA KA NENDE LÄHIKONDSED EI TOHI OLLA NAKATUNUD KOROONAVIIRUSESSE NING NEIL EI TOHI OLLA OLNUD TEADLIKKU LÄHIKONTAKTI KOROONAVIIRUSESSE NAKATUNUGA. 

TEADE LASTEVANEMATELE!

Seoses vajadusega tõkestada COVID-19 viiruse levikut, on ennetava tegevusena põhjendatud peatada ajutiselt õppetöö. 

Tuginedes „Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus“ § 28 lõikele 3: 

1.        Sulgeda lasteaed alates 13.03.2020 kuni 17.03.2020. 

Edaspidine info edastatakse teisipäeval 15.00!

Terviseameti soovitused koolidele ja koolieelsetele lasteasutustele.

Terviseamet on koostanud soovitused koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele seoses COVID-19 haiguse levimusega maailmas. Tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast maailmas, soovitab Terviseamet teavitada lastevanemaid, kes käisid puhkamas nendes riikides, võimalusel viibida koos oma lastega 14 päeva kodus ja jälgida nende tervislikku seisundit.

Terviseameti_soovitused.pdf

Anname teada, et hetkel olukord ei nõua erakorralisi meetmeid koolides ja koolieelsetes lasteasutustes, kuid arvestades grippi haigestumise hooajalist tõusu, palume Teil pöörata olulist tähelepanu piisknakkuste ennetusmeetmetele. 

 

PALVE: Seoses turvalisuse tagamisega laste õuesoleku ajal on lasteaia külgväravad suletud kell 9.00 kuni 16.00 ni. 

Avatud on värav PEAUKSE JUURES!

Et vältida õnnetusi jalgratasega palume jälgida järgmisi reegleid:
1). sisenedes lasteaia õuealale saab lapsevanem oma jalgratta jätta peaukse rattahoidlasse;
2). lapsega kojuminekul lükkab laps jalgratast käe kõrval väravani.

Loodame mõistvat suhtumist ja turvalisust kõigile!

VALVERÜHMA GRAAFIK 2019/20 ÕA: /VALVEGRAAFIK.


TOIDUPÄEVA MAKSUMUS: Hoolekogu otsustas (06.02.2018 koosoleku protokoll nr 13-8.2/1) alusel kehtestada alates 01.09.2018  lapse toidukulu päevamaksumuseks 1.60 eurot.
Hommikusöök 0,30 €
Lõunasöök 0,95 €
Õhtuoode 0,35 €
Päeva toidukulu kokku on 1,60 eurot.

Alates 01.01.2014 õppekulu 17,00 € rakendatakse perioodil 01. august – 30. juuni, v.a. juulis. Juulis tasutakse valvelasteasutuse koha eest õppekulu ühekordse kuumäära ulatuses valvelasteasutusele. Otsekorralduse tasumise võimalused SEB-s ja Swedbankis.

SEB konto: 10402007146005
Swedbank konto: 221019131273
Maksekorraldusele märkida lapse nimi, summa ning rühma number.
Panka tasumine toimub hiljemalt 20. kuupäevaks.
Tasumisega seotud info infojuhilt.
782 1923 Maire Hilep;  maire.hilep@voru.ee

SOOVITUSED LAPSEVANEMALE:  Soovitused lasteaedadele