Kontaktid

Aadress: Võru Lasteaed Sõleke Olevi 29
                 65607 Võru

Direktor

Tiina Kala                                                                                                        
Tel 782 1922; 5566 9255                                       
e-post soleke@voru.eetiina.kala@voru.ee                                                                                                                                                

Õppealajuhataja

Eve Kirs                                                                                                           
Tel 7821 936; 525 4989                                                                                   
e-post eve.kirs@voru.ee                                                                               

Majandusjuhataja 

Kaie Tammik
Tel 782 1923; 511 5826
e-post tammikkaie@gmail.com                                                                  

Infojuht/andmekaitsespetsialisti kontaktisik 

Piret Ziugov
Tel 782 1923; 55930721   E- N kell 8.00 - 15.30                                                                                                                                          
e-post piret.ziugov@voru.ee

Logopeed:

Annika Savimägi
e-post annika.savimagi@gmail.com

Sirli Pikk

e-post sirlipi@gmail.com

Eripedagoogid:

Kadri Rebane
e-post  kadri12rebane@gmail.com
Kristi Tasso

e- post kristi.tasso@gmail.com

Muusikaõpetajad:

Lea Sikk
Tel 522 6293
Helga Ilves
Tel 528 3549
e-post helgailves1@gmail.com

Liikumisõpetaja

Kristi Pai
e-post kristi.kimalane@gmail.com

Tasumisega seotud info Palmi Mägi

Tel 7850952

e-post palmi.magi@voru.ee

Rühmade e-posti aadressid

1 rühm Õnnelind soleke1@gmail.com
Tasandusrühm 1 Peoleo soleke.tasandusryhm@gmail.com
Tasandusrühm 2 Lõolind tasandusryhm2.soleke@gmail.com 
3 rühm Pöialpoiss solekeryhm3@gmail.com
4 rühm Pääsulind solekeryhm4@gmail.com
5 rühm Naerulind solekeryhm5@gmail.com
6 rühm sobitusrühm Võlulind solekeryhm6@gmail.com
7 rühm Päikeselind solekeryhm7@gmail.com
8 rühm Öökull solekeryhm8@gmail.com
9 rühm Sinilind solekeryhm9@gmail.com
10 rühm Rõõmulind solekeryhm10@gmail.com
11 rühm Mesilind solekeryhm11@gmail.com

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium. Lõuna piirkond (Munga 18, Tartu)
Põlva-, Valga-, Võrumaa: Kaidi Maask, Kaidi.Maask@hm.ee; mobiiltelefon 5687 6407;  lauatelefon 735 0165.

Võru Linnavalitsuse andmekaitsespetsialisti Sirje Perise kontaktandmed: tel 7850932; e-post andmekaitse@voru.ee

Võru Linnavalitsuse andmekaitsespetsialisti kontaktisikuks Võru Lasteaias Sõleke on infojuht Piret Ziugov. Kontaktandmed: tel 782 1923; e-post soleke@voru.ee

Kontaktisiku ülesanne on koordineerida lasteaia andmekaitse küsimuste lahendamist koostöös Võru Linnavalitsuse andmekaitsespetsialistiga.

EDUKAT KOOSTÖÖD: SÕLEKESE PERSONAL