Kontaktid

Aadress: Võru Lasteaed Sõleke Olevi 29
                 65607 Võru

Direktor
Tiina Kala
Tel 782 1922; 5566 9255
e-post soleke@voru.ee

Õppealajuhataja
Eve Kirs
782Tel 1936; 525 4989
e-post eve.kirs@voru.ee

Majandusjuhataja
 

Infojuht
Maire Hilep
Tel 782 1923; 5660 5655
e-post maire.hilep@voru.ee

Õpetajad:
Logopeed
Annika Savimägi
e-post annika.savimagi@gmail.com

Eripedagoogid
Kadri Rebane
e-post  kadri12rebane@gmail.com
Karin Lubja
e- post Karin.Lubja@gmail.com

Muusikaõpetajad:
Lea Sikk
Tel 522 6293
Helga Ilves
Tel 528 3549
e-post helgailves1@gmail.com

Liikumisõpetaja
Kristi Pai
e-post kristi.kimalane@gmail.com

Rühmade e-posti aadressid
1 rühm Õnnelind soleke1@gmail.com
Tasandusrühm Peoleo soleke.tasandusryhm@gmail.com
3 rühm Pöialpoiss solekeryhm3@gmail.com
4 rühm Pääsulind solekeryhm4@gmail.com
5 rühm Naerulind solekeryhm5@gmail.com
6 rühm Võlulind solekeryhm6@gmail.com
7 rühm Päikeselind solekeryhm7@gmail.com
8 rühm Öökull solekeryhm8@gmail.com
9 rühm Sinilind solekeryhm9@gmail.com
10 rühm Rõõmulind solekeryhm10@gmail.com
11 rühm Mesilind solekeryhm@gmail.com

EDUKAT KOOSTÖÖD: SÕLEKESE PERSONAL