Kontaktid

Aadress: Võru Lasteaed Sõleke Olevi 29
                 65607 Võru

Direktor                                                                                                           
Tiina Kala                                                                                                        
Tel 782 1922; 5566 9255                                       
e-post soleke@voru.ee                                                                                                                                                        

Õppealajuhataja

Eve Kirs                                                                                                           
Tel 7821 936; 525 4989                                                                                   
e-post eve.kirs@voru.ee                                                                                 

Majandusjuhataja 
Kaie Tammik
Tel 782 1923; 511 5826
e-post tammikkaie@gmail.com                                                                  

Infojuht/andmekaitsespetsialisti kontaktisik                                                                                                            
Maire Hilep
Tel 782 1923; 5660 5655                                                                                                                                             
e-post maire.hilep@voru.ee

Õpetajad:
Logopeed
Annika Savimägi
e-post annika.savimagi@gmail.com

Eripedagoogid
Kadri Rebane
e-post  kadri12rebane@gmail.com
Karin Lubja
e- post Karin.Lubja@gmail.com

Muusikaõpetajad:
Lea Sikk
Tel 522 6293
Helga Ilves
Tel 528 3549
e-post helgailves1@gmail.com

Liikumisõpetaja
Kristi Pai
e-post kristi.kimalane@gmail.com

Rühmade e-posti aadressid
1 rühm Õnnelind soleke1@gmail.com
Tasandusrühm 1 Peoleo soleke.tasandusryhm@gmail.com
Tasandusrühm 2 Lõolind tasandusryhm2.soleke@gmail.com 
3 rühm Pöialpoiss solekeryhm3@gmail.com
4 rühm Pääsulind solekeryhm4@gmail.com
5 rühm Naerulind solekeryhm5@gmail.com
6 rühm sobitusrühm Võlulind solekeryhm6@gmail.com
7 rühm Päikeselind solekeryhm7@gmail.com
8 rühm Öökull solekeryhm8@gmail.com
9 rühm Sinilind solekeryhm9@gmail.com
10 rühm Rõõmulind solekeryhm10@gmail.com
11 rühm Mesilind solekeryhm11@gmail.com

Võru Linnavalitsuse andmekaitsespetsialisti Sirje Perise kontaktandmed: tel 7850932; e-post andmekaitse@voru.ee

Võru Linnavalitsuse andmekaitsespetsialisti kontaktisikuks Võru Lasteaias Sõleke on infojuht Maire Hilep. Kontaktandmed: tel 782 1923; e-post soleke@voru.ee

Kontaktisiku ülesanne on koordineerida lasteaia andmekaitse küsimuste lahendamist koostöös Võru Linnavalitsuse andmekaitsespetsialistiga.

EDUKAT KOOSTÖÖD: SÕLEKESE PERSONAL