Huvitegevus

Huvitegevus


Huvitegevustena võimaldame lastele täiendavalt tasuta muusika-ja liikumistegevusi, teraapilisi tegevusi erivajadustega lastele, suusatamise ja ujumise algõpet. Jalgpall, võimlemine, džuudo, robootika, inglise keel, kunstiring, jms toimuvad vastavalt lapsevanemate soovile ja on vanemale tasulised.

Tasulised ringid 2020/2021 õppeaastal: