Hoolekogu

                                                                                                    Võru Linnavalitsuse17.10. 2019 korralduse nr 452.                                                                                                                                                                                                                                                                   "Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude moodustamine ja koosseisude kinnitamine"           

Võru Lasteaed Sõleke hoolekogu liikmed 2019/2020 õppeaastal

1.Birgit Truu                  (1. rühm)
2.Tatiana Panichkina     (3.rühm)
3.Agne Allas                  (4.rühm)
4.Triin Ojasoo                (5.rühm)
5.Meelis Leis                 (6.rühm)
6.Kairi Hirs                    (7.rühm)
7.Teele Seim                  (8.rühm)
8.Hedi Kaupo-Vessin   (9. rühm)
9.Agne Kull                 (10.rühm)
10.Kristel Urb               (11.rühm)
11.Sirly Säre                   (2.rühm)
12.Anneli Johanson      (12. rühm)
13.Pedagoogide esindaja Juta Boitsov ( pedagoogilise nõukogu 30.08.2019 protokoll nr13-8.2/3 otsus)

14.  Hille Saarepuu Võru linnavolikogu otsus 24. 11. 2017 nr 57

 

Koostaja: Tiina Kala                                                       27. 09. 2019
Direktor
Võru Lasteaed Sõleke