Hoolekogu

                                                                 

Võru Linnavalitsuse 25.10.2017 korralduse nr 454

"Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude

moodustamine ja koosseisude kinnitamine" 
 

Võru Lasteaed Sõleke hoolekogu koosseis 2017/2018 

1. Rina Peibonen
2. Ave Jõeloo
3. Kertu Künnapuu
4. Meelis Leis
5. Lily Parv
6. Väino Peebo
7. Merli Nagel
8. Anneli Johanson
9. Kristel Urb
10. Kristin Sikk
11. Egne Kürsa
12. Juta Boitsov – õpetajate esindaja
13. Võru linna esindaja määratakse Võru Linnavolikogu otsusega