Hoolekogu

                                                                 

Võru Linnavalitsuse 25.10.2017 korralduse nr 454

"Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude

moodustamine ja koosseisude kinnitamine" 

  

Võru Lasteaed Sõleke hoolekogu koosseis 2018/2019. õppeaastal

1. Rina Peibonen
2. Tatjana Panichkina
3. Signe Hausman
4. Triin Ojasoo
5. Anneli Johanson
6. Meelis Leis
7. Merli Nagel
8. Teele Seim
9. Hedi Kaupo
10. Agne Kull
11. Kristel Urb
12. Laura Kolga
13. Juta Boitsov – pedagoogide esindaja ( ped. nõukogu 31.08.2018 protokoll nr 13-8.2/3
14. Hille Saarepuu Võru linnavolikogu otsus 24. 11. 2017 nr 57