Dokumendid

Võru Lasteaed Sõleke arengukava aastani 2021

https://www.riigiteataja.ee/akt/413122018022

Võru Lasteaed Sõleke põhimäärus  

https://www.riigiteataja.ee/akt/406112012017

Arengukava koostamise menetlemise kord 

https://www.riigiteataja.ee/akt/407042016006

Kolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamise kord 

http://www.riigiteataja.ee/akt/430102012048

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise kord

https://www.riigiteataja.ee/akt/422052019009

Lasteasutuste teeninduspiirkonna kehtestamine 

http://www.riigiteataja.ee/akt/421122012059

Jälgimisseadmestiku kasutamise kord

Jälgimisseadmestiku_kasutamise_kord 

Võru Linnavalitsuse ametiasutuste ja tema hallatavate asutuste asjaamise kord  

http://www.riigiteataja.ee/akt/429122012008 muudetud https://www.riigiteataja.ee/akt/428012015019

Haridusasutuste poolt osutatavate teenuste hinnad  Haridusasutuste osutatavate teenuste hinnad Teenuste_hinnad_lisa_09.18 akt_teenuste_hinnad_05.09.2018_354

Alates 01.01.2014 õppekulu kehtestamine koolieelses lasteasutuses Õppekulu

Alates 01.02.2014 Ujumisringi tasu kehtestamine Ujumisringi tasu

Alates 25. maist 2018 kehtib Euroopa Liidu määrus, mis puudutab isikuandmete kaitsmist: Võru Lasteaed Sõleke andmekaitsetingimused_2019LAPSE_ISIKUANDMETE_TÖÖTLEMISE_NÕUSOLEK.

Võru Linnavalitsuse dokumendiregister:

Võru Linnavalitsuse Dokumendiregister http://www.voru.ee/dokumendiregister

Võru Linnavalitsuse Privaatsuspoliitika http://www.voru.ee/privaatsuspoliitika