Dokumendid

Võru Lasteaed Sõleke arengukava aastani 2020

https://www.riigiteataja.ee/akt/417122014024

Võru Lasteaed Sõleke põhimäärus  

https://www.riigiteataja.ee/akt/406112012017

Arengukava koostamise menetlemise kord 

https://www.riigiteataja.ee/akt/407042016006

Kolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamise kord 

http://www.riigiteataja.ee/akt/430102012048

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise kord

http://www.riigiteataja.ee/akt/410112012041

Lasteasutuste teeninduspiirkonna kehtestamine 

http://www.riigiteataja.ee/akt/421122012059

Võru Linnavalitsuse ametiasutuste ja tema hallatavate asutuste asjaamise kord  

Jälgimisseadmestiku kasutamise kord

/files/filemanager/files/J%C3%A4lgimisseadmestiku_kasutamise_kord.doc

http://www.riigiteataja.ee/akt/429122012008 muudetud https://www.riigiteataja.ee/akt/428012015019

Haridusasutuste poolt osutatavate teenuste hinnad  Haridusasutuste osutatavate teenuste hinnad
 
                                                                                              Teenuste_hinnad_lisa_09.18         
                                                                                             akt_teenuste_hinnad_05.09.2018_354

Alates 01.01.2014 õppekulu kehtestamine koolieelses lasteasutuses Õppekulu

Alates 01.02.2014 Ujumisringi tasu kehtestamine Ujumisringi tasu

Võru Linnavalitsuse dokumendiregister:

Võru Linnavalitsuse Dokumendiregister http://www.voru.ee/dokumendiregister

Võru Linnavalitsuse Privaatsuspoliitika http://www.voru.ee/privaatsuspoliitika