Dokumendid

Võru Lasteaed Sõleke arengukava aastani 2020

https://www.riigiteataja.ee/akt/417122014024

Võru Lasteaed Sõleke põhimäärus  

https://www.riigiteataja.ee/akt/406112012017

Arengukava koostamise menetlemise kord 

https://www.riigiteataja.ee/akt/407042016006

Kolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa maksmisest vabastamise kord 

http://www.riigiteataja.ee/akt/430102012048

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise kord

http://www.riigiteataja.ee/akt/410112012041

Lasteasutuste teeninduspiirkonna kehtestamine 

http://www.riigiteataja.ee/akt/421122012059

Võru Linnavalitsuse ametiasutuste ja tema hallatavate asutuste asjaamise kord  

Jälgimisseadmestiku kasutamise kord

/files/filemanager/files/J%C3%A4lgimisseadmestiku_kasutamise_kord.doc

http://www.riigiteataja.ee/akt/429122012008 muudetud https://www.riigiteataja.ee/akt/428012015019

Haridusasutuste poolt osutatavate teenuste hinnad  Haridusasutuste osutatavate teenuste hinnad
 
                                                                                  Lisa (1).
 
                                                                                  Lisa (2)

Alates 01.01.2014 õppekulu kehtestamine koolieelses lasteasutuses Õppekulu

Alates 01.02.2014 Ujumisringi tasu kehtestamine Ujumisringi tasu

Võru Linnavalitsuse dokumendiregister:

Võru Linnavalitsuse Dokumendiregister http://www.voru.ee/dokumendiregister

Võru Linnavalitsuse Privaatsuspoliitika http://www.voru.ee/privaatsuspoliitika