Blanketid

Taotlus_lasteaiakoha_saamiseks Võru Lasteaed Sõleke                 

Blankett Valvelasteaia koha taotlus

Avaldus_lapse_lasteaiast_välja-arvamiseks.doc Võru Lasteaed Sõleke

TEENUSE_OSUTAMISE_LEPING Võru Lasteaed Sõleke