Aktid

 

Terviseohutuse hinnang 08.05.2017 

Koolieelse lasteasutuse toitlustamise inspekteerimise akt 24.11.2017

Koolieelse lasteasutuse riikliku läbivaatuse protokoll 14-0730-SL-8_20.09.18.pdf

Veterinaar ja Toiduameti kontrollakt 24.10.2018  nr_15-157-18-157.pdf

Võru Linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste tulemuse akt ja otsus 09.01.2019 Akt_nr_2.pdf ; Otsus.pdf

Päästeamet Lõuna Päästekeskus paikvaatluse protokoll 15.01.2019 Protokoll.pdf