Hoolekogu

                                                                 

Võru Linnavalitsuse 05.10.2016 korralduse nr 485
„Võru Linnavalitsuse 20. oktoobri 2010 korralduse nr 466
"Koolieelsete lasteasutuste hoolekogude
moodustamine ja koosseisudekinnitamine" muutmine“
 

Võru Lasteaed Sõleke hoolekogu koosseis 2016/2017 

1. Kaimar Kõvatu
2. Marko Mõttus
3. Kertu Künnapuu
4. Meelis Leis
5. Lily Parv
6. Merite Raju
7. Merli Nagel
8. Anneli Johanson
9. Kristel Urb
10. Liis Orro
11. Egne Kürsa
12. Juta Boitsov – õpetajate esindaja
13. Võru linna esindaja Tõnu Jõgi Võru Linnavolikogu otsus 09.12.2013 nr 58