Kasulikud lingid

Lingikogu

Kasulikke linke lastevanematele ja õpetajatele:

* Võru Linnavalitsus (http://www.voru.ee/)
* Haridus- ja Teadusministeerium (www.hm.ee
* Võru maakonnanõustamiskomisjon (http://www.werro.ee/maavalitsus/komisjonid?start=1)
* Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord (https://www.riigiteataja.ee/akt/129122010089)
* Koolikohustuse täitmise edasilükkamise tingimused ja kord (https://www.riigiteataja.ee/akt/13349293)
* Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (http://www.riigiteataja.ee/akt/13332410)
* Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus (www.ekk.edu.ee)
* Koolieelik (www.koolieelik.ee)
* koolielu (www.koolielu.ee)
* Lasteaiad.ee (www.lasteaiad.ee/kasutajad)
* Laps.ee (www.laps.ee)
* Lastekaitse Liit (www.lastekaitseliit.ee)
* Perekool (www.perekool.ee)
* Perekeskus Sina ja Mina (www.sinamina.ee)
* ajaleht Õpetajate leht (www.opleht.ee)
* ajakiri Haridus (http://haridus.opleht.ee/)
* ajakiri Lasteaed (www.lasteaed.net)
* ajakiri Tea ja Toimeta (www.teatoimeta.ee)
* Tervise Arengu Instituut (www.tai.ee)
* SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (www.kik.ee)
* Ülevaade Eestis elavatest kaladest, kahepaiksetest, roomajatest, lindudest ja imetajatest (http://bio.edu.ee/loomad/)
* Kõrv loodusesse. Looduse helid ja hääled (http://www.loodusheli.ee/)
* looduskalender.ee (www.looduskalender.ee)
* Nähka lood - õpetliku sisuga jutukesed loodusest (www.hot.ee/nahkalood)
* Turvatunne saab alguse kodust (http://www.opleht.ee/?archive_mode=article&articleid=5880 )
* Kiusamisest vaba lasteaed (www.kiusamisestvabaks.ee)
* Lapse kõne arengu toetamine (Kõneareng)

 

Huvitavaid linke lastele:

* Lastekas.ee (www.lastekas.ee)
* http://mudila.lastekas.ee
* Ajakiri Täheke (http://taheke.delfi.ee/)
* ETV ja ER lasteportaal (http://www.meieoma.ee/)
* Lühikesed joonisfilmid sõnadeta (http://solnet.ee/ee/games/)
* lihtne joonistusprogramm (http://www.cs.uu.nl/people/markov/kids/draw.html)
* mängud hiiretöö harjutamiseks (www.hot.ee/mannipargi/mangud.html)
* eesti keele mäng (http://muki.loremipsum.ee/)
*
pane kokku loomapusled (http://blackdog4kids.com/zoo/cards/index.html)
*
pane kokku puuviljapusled (http://blackdog4kids.com/games/puzzles/downloads/fruit/index.html)
*
mängi memoryt erinevates asendites karudega (http://gamepuzzles.com/memory4/memory4.htm)
*
loenda, mitu kala on (http://www.primarygames.com/math/fishycount/index.htm)
*
jänes püüab porgandeid (http://www.disney.go.com/disneychannel/playhouse/bop/bop_rabgrdn.html)
*
vaheta jänesel riideid (http://www.billybear4kids.com/holidays/easter/mixmatch/mixmatch.htm)